تحت تعقیب بودن روح الله میرزاخانی از زندانیان 88

Untitled 766

روح الله میرزاخانی از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات سال 88 که بازداشت شده بود و دوسال دوران محکومیت خویش را در بند 350 اوین سپری کرد، یکبار دیگر تحت تعقیب قرار گرفته است.

بنا بر گزارشات رسیده ایشان در سال 90 دوباره بازداشت میشوند و بازجویان وزارت اطلاعات از ایشان درخواست همکاری میکنند و برای تحت فشار قرار دادن نامبرده برای ایشان پرونده خرید و فروش مواد مخدر را درست کرده و ایشان را تهدید نموده بودند 75 گرم کراک روی پرونده ات قرار میدهیم. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

مصاحبه با پرفسور مسعود انصاری در ارتباط با اسنجام نیروهای پادشاهی_امید دانا

ادامهٔ این نوشته را بخوانید