عکس خوابیدن علیرضا نوریزاده در نشست برای دمکراسی (سوئد)

969397_373974119371278_1067572242_n

وب سایت رسمی امید دانا_علیرضا نوریزاده از بس در نشستهای بی سرو ته شرکت کرده است و دائم حرفهای صد من یک غاز تحویل داده که دیگر خودش نیز خسته شده و در پارلمان سوئد در نشستی که با تجزیه طلبان برگزار شده بود به یکباره خوابش میبرد و باعث خنده بسیاری از فعالین سیاسی می شود. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

خود فروختگانی که خود را روشنفکر مینامند

امید دانا

یکی از شگردهای روشنفکرنماها در برابر جوانان ناسیونالیست که بر پایه مکتب میهن سالاری در فضای سیاسی نفس میکشند، حربه دمکراسی و موازین جهان شمول آن میباشد.

روشنفکرنماهایی که مملکت را دو دستی به جریانات مذهبی سپردند؛ در برابر مکتب میهن سالاری و میهن پرستی جوانان امروز جبهه گرفته، و مدعی می باشند که فرهنگ ناسیونالیستی به فاشیست ختم می شود. البته بزودی نوشتاری در همین باب منتشر خواهم نمود که ناسیونالیست ایرانی خود دایه حقوق بشر است و موازین جهان شمول انسانی از فرهنگ و ناسیونالیست ناب ایران به جهانیان ارمغان داده شده است. ادامهٔ این نوشته را بخوانید