چماقداران دهه 60؛ روشنفکرنماهای امروز

امید دانا

هیچگاه باورم نمی شد روزی قشر دانشجو پامنبر چماقداران دهه 60 باشند.

آری یکی از نکات تاریک زندان که من شاهد آن بودم، تبدیل شدن قشر دانشجو ما به عروسکهای اطلاح طلبانی بود که در دهه 60 فریاد یا روسری یا تو سری سر می دادند.

تا کنون با خود اندیشه کرده اید امثالی به مانند محسن میردامادی، فیض الله عرب سرخی، محمد رضا رجبی، داود سلیمانی، حمزه کرمی، خانجانی، محمدرضا مغیسه، حسین مرعشی، مهدی خزعلی و ده ها نام ریز و درشت دیگر که امروز به عنوان زندانی سیاسی روانه زندان شده اند، در دهه 60 از همین اصولگرایان به مراتب تند روتر بوده اند و کما اینکه اگر فردا قدرت را در دست بگیرند، قلمشان از حسین شریعتمداری تیزتر و بی رحم تر است؟
ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

مصاحبه منوچهر رزم آرا با امید دانا در ارتباط با انسجام نیروهای پادشاهی


ادامهٔ این نوشته را بخوانید