آهنگ آخر شاهین نجفی که نوریزاده وطن فروش را رسوا کرده


ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

جشن خوردادگان؛ جشن پاسداشت آبهای روان، مزدا داده

13876_199524843553689_783283478_n

 «پروردگارا، دو نیروی رسایی (خورداد) و جاودانگی (امرداد) مردم را بسوی فروغ مینوی و روشنی درونی خواهد برد.»

یسنا، هات 34 بند 11

جشن خوردادگان، سومین جشن ماهیانه در گاهشماری ما ایرانیان می باشد که با برابر شدن خورداد روز با خورداد ماه برگزار می شود. ششمین روز از هر ماه خورداد نام دارد که به دلیل 31 روزه بودن شش ماه نخست سال، جشن خوردادگان در روز چهارم خرداد ماه در گاهشماری کنونی برگزار می شود. ادامهٔ این نوشته را بخوانید