آخرین وضعیت پزشکی دکتر نادر بابایی زندانی سیاسی

نادر بابایی زندانی سیاسی

وب سایت رسمی امید دانا_دکتر نادر بابایی زندانی سیاسی روز عاشورا 88 در وضعیت بد جسمانی بسر میبرد.

بنابر گزارشات رسیده دکتر نادر بابایی هم اکنون در بیمارستان ساسان بستری می باشد و از ناحیه کمر و قلب به شدت رنج میبرد. ادامهٔ این نوشته را بخوانید