نامه به مدیریت سایت آزادگی در ارتباط با برخوردهای قهر آمیز

امید دانا

با درود به مدیریت سایت آزادگی

بارها برای شما ایمیل زدم و پاسخی دریافت نکردم و به ناچار از این طریق صدای خودم را به شما عزیزان میخواهم برسانم که امیدوارم این مطلب حذف و حسابم حذف نشود.

غرض از مزاحمت پس از بیش از 15 ماه از ثبت نامم در سایت آزادگی بیکباره دیدم شوربختاتنه شما نیز دارید راه سایت بالاترین و بیرنگی را میروید و به حذف کاربران و بستن حسابهای مشغول شده اید. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

بیانیهٔ انتخاباتی شماره 1 حزب پان ایرانیست

images (1)

یک دیدگاه، یک عمل : با هم بیاندیشیم، با هم عمل کنیم

بنام خداوند جان و خرد

پاینده ایران

هموطنان گرامی، با توجه به اینکه در یکی از حساس‌ترین برهه های تاریخی ایران به سر می‌بریم و با توجه به شرایط ویژه ای که بر کشورمان حاکم است، برگزیدن یک استراتژی واحد در مواجه با انتخابات این دورهٔ ریاست جمهوری از اهمیت بالاتری برخوردار است.
این استراتژی می‌بایست با پرهیز از ساده انگاری ذهنی، تقلیل موضوع و بادرک پیچیدگی مساله به اندازهٔ کافی و لازم، از پشتوانهٔ نظری و تحلیلی برخوردار بوده و راهنمای عمل باشد. ادامهٔ این نوشته را بخوانید