امیدوارم دفتر سیاسی شورای ملی اشتباه کرده باشد

ش_First_Frame

موضع رسمی اینجانب (امید دانا) به نوشتن نامه به خامنه ای و گفته های مطرح شده اعضای دفتر سیاسی در مصاحبه های تلویزیونی مبنی بر انتخابات آزاد با وجود جمهوری اسلامی

دوستان زیادی در این چند روز در ارتباط با نامه شورای ملی که خامنه ای جنایتکار را (آیت الله) خطاب کردند و رفتار بعضی از اعضای شورای سیاسی و عالی این شورا که یواش یواش با وقاحت در ارتباط با کشاندن رژیم اسلامی به میز مذاکره و برگزاری انتخابات آزاد سخن گفتند از من پرسشهای فراوانی کردند و از من خواسته شده است اعلام موضع کنم. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements