عکس تازه منتشر شده از شاهدخت نور پهلوی

400726_2410984477923_1705694865_n

شاهدخت نور پهلوی، شاهزداه زیبای ایرانی میباشند که امید فردای ایران پادشاهی میباشند 

عکس زیر متعلق به شاهدخت نور میباشد که به تازگی منتشر شده است ادامهٔ این نوشته را بخوانید

مصاحبه نیک جعفرزاده با امید دانا در ارتباط با انسجام نیروهای پادشاهی