چشم انداز رسیدن به قدرت جریانات چپ یعنی کره شمالی

به بهانه اتفاقات روز کارگر 2013 در شهر  استکهلم

936332_470812836324373_1120469986_n

جریانات چپ همواره خود را مدافع حق آزادی بیان می دانند، و پرچم دمکراسی خواهی را چماقی کردند برای باورهای دگر اندیش به ویژه نیروهای ناسیونالیست، تا بدین گونه باورهای پوسیده و خطرناک خویش را به کرسی قدرت بنشانند.

روز کارگر در شهر استکهلم عده ای از نیروهای ناسیونالیست که هوادار پادشاهی بودند با در دست داشتن پرچم شیروخورشید که نماد هویت ایرانی است، برای نشان دادن اهمیت مقوله ای به نام کارگر در تظاهراتی که بدین منظور در سوئد برگزار می شود، شرکت کردند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements