پاسخ امید عطایی فرد به: مرکز مقابله با جبهه معارض انقلاب اسلامی

امید عطایی فر

تارنمای رسمی امید دانا_استاد امید عطایی فر پژوهشگر و ابداع کننده دانش میهن سالاری در ارتباط با حمله یکی از سایتهای منتصب به بازجویان اسلامی واکنش نشان داده و در متنی که در فیس بوک شخصیشان قرار دادند بدین گونه اظهار نظر کردند.

متن کامل پاسخ استاد امید عطایی فر(سوشیانت مزدیسنا)
ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements