تحلیلی در مورد نشست پاریس در خصوص تشکیل شورای ملی

download (15)

به اعتقاد من در این شرایط حساس هیچ راهی جز گفتگو و تبادل نظر بین گروها و سازمان ها و افراد باقی نخواهد گذاشت .امروز اول خودمان را برای نجات ایران از دست این حکومت اماده نماییم و بعد نوع حکومت را به رای مردم بگذاریم .امروز اولویت باید حاکمیت مردم باشد .این مباحثی بود که در این نشست بارها گفته شدکه انتخابات و یا همان انتصابات پیش رو باید تحریم شود .باور کنید این حکومت مرده است و نیاز به اراده سیاسی تک تک ماست.
ادامهٔ این نوشته را بخوانید

انسجام نیروهای پادشاهی بایستی به صورت علمی تحقق یابد

امید دانا                 omid dana

امروز نیروهای پادشاهی نیاز مبرمی به انسجام علمی خویش دارند

نیروهای پادشاهی از یک پروفایل بسیار مثبتی در جامعه ایران دارا می باشند، و از این رو شانس بازگشت پادشاهی به کشورمان هر روز بیشتر میشود.

ایران با توجه به پیشینه تاریخی، نیازمند یک حکومت بر مبنای ساختار پادشاهی هست و از این رو بایستی نیروهای دلسوز این نهاد مردمی با علم روز پیش رفته و تعریفهایشان از نهاد پادشاهی بر پایه دانش روز و بر مبنای مکتب میهن سالاری باشد. ادامهٔ این نوشته را بخوانید