میهن سالاری به زبان ساده- بخش 6

21307_4910316997105_1503921235_n

41- در کشاکش کیش و کشور پس از یورش عرب بادیه، باید به این نکته ی میهن سالارانه به ژرفی نگریست:

میراث و دستاورد انسانی را بر دو گونه میدانند: مادی (تمدن) و معنوی (فرهنگ). در نامگزاری تمدنها باید به سرزمینها و مردمان چشم داشت و در نامخوانی فرهنگها ست که میشود از کیشها نیز یاد کرد. همانگونه که نداریم یا کم داریم که بگوییم: تمدن زرتشتی یا یهودی یا مسیحی یا بودایی… به همینگونه نام بردن از تمدن اسلامی (و نه فرهنگ اسلامی) نادرست است به ویژه که کیش را همراه با کشور یاد کرده و اصطلاح و زبانزد ایرانی – اسلامی را به کار ببریم. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

اگر خیرتان به شورای ملی نمیرسد شرتان نیز نرسد.

امید دانا

همانگونه که آگاه هستید امروز کشور ما دوران تاریخی حساسی را سپری میکند. در این شرایط که جمهوری اسلامی مقدمات انتصابات خویش را طرح ریزی میکند، اپوزسیون ما به جای فراهم کردن مقدمات سازماندهی مردم ایران برای اعتراضات خیابانی به جان یکدیگر افتاده اند.

شوربختانه فرهنگ بد (دیگی که برای من نجوشید سر سگ بجوشد) در ما ایرانیان رواج پیدا کرده است. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

میهن سالاری روش حکومتی هخامنشیان

mihan-salar(nasle-mobarez)

مهمترین نکته در مورد میهن سالاری این است که میهن سالاری دربرگیرنده حکومت مردمی هم می باشد . حکومت آینده ایران با هر شکلی می بایست در ابتدا میهن سالار باشد چراکه در سایه میهن سالاری به مردم سالاری خواهیم رسید .

ایران کشوریست با قومیتهای مختلف و به همین دلیل همواره افرادی سودجو وجود دارند که جدایی طلب هستند اما اگر اولویت در حکومت و در ذهن مردم میهن سالاری باشد هرگز به کسی اجازه داده نخواهد شد که حتی سخن از تجزیه بزبان بیاورد . تاریخ همواره ثابت کرده است که ایران زمانی در اوج سعادت و اقتدار بوده است که کشور بر اساس میهن سالاری اداره می شده است .
ادامهٔ این نوشته را بخوانید