براستی ما چه نخبگانی داریم که قدرشان را نمیدانیم

923363_384122575035277_2005101006_n
دیدار من و بردیا پارس عزیز در یک نیمه شب تابستانی در استکهلم
بردیا پارس را شاید خیلی از شما دوستان نشناسید اما ایشان یکی از متفکرین و نابغه های ایرانی میباشد که دارای یک شناسنامه مبارزاتی بسیار نیرومندی است.
نخستین بار خیلی سال پیش ایشان را در تهران در مراسم شاهنامه خوانی دیدم، یک جوان پر شور و پر حرارت که میهن پرستی مانند شعله های آتش از وجودش فوران میزد.

ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

افشای منفعت طلبان که میخواهند از نام شاهزاده رضا پهلوی سواستفاده کنند.

درست_First_Frame

دوستان گرامی یکی از دلایل استعفا من از سازمان رستاخیز توهین به شخص شاهزاده در سازمان بود

اینجانب به عنوان یک پادشاهی خواه همواره انتقاد از شاهزاده ایران را نادرست نمیبینم اما کینه به ایشان و سواستفاده از شخص شهریار را به عنوان یک پهلوی دوست کاری زننده و تهی میدانم.

اینجانب بابت مسائل غیر اخلاقی و در بعضی از مواقع بابت موضع های تند بر علیه شخص شهریار رضا پهلوی از سازمان رستاخیز با 70 درصد از یاران داخل استکهلم و صدرصد یاران داخل ایرانمان از سازمان استعفا دادیم. ادامهٔ این نوشته را بخوانید