هیچ ناجی در راه نیست.

558939_290145287783694_1470306535_n

مردم عزيز، هيچ ناجي در راه نيست و هيچكس قرار نيست كه بيايد …
مردم عزيز، هيچ ناجي در راه نيست و هيچكس قرار نيست كه بيايد …. حتك حرمت بيش از اين تحمل نبايد كرد كه اشتباهی است نابخشودني . ما در برابر نسلهاي آينده مسئوليم و تا مسئوليت عملكرد “ديروز“ و“امروزمان“ را نپذيريم ، “فردايي“ از آن ما نخواهد بود. 33 سال زندگي در سايه ي حكومت وحشت، اگر هيچ چيز به ما …نياموخته باشد، اين را آموخته كه بدترين شكل حكومت، ستمکار ترین شکل حکومت و سرکوب ترین نوع حکومت همانا حکومت فاشیستی ایران است … ادامهٔ این نوشته را بخوانید