قربانیان نسل 57 تنها امید نجات وطن

امید دانا

پس از اتفاقات تلخ سال 57 که نسل سیاه آن دوره برای ایران عزیزتر از جانمان رقم زد، بزرگترین و مهمترین قربانیان شورش 57 همانا نسل های دوم و سوم شورش (انقلاب) بودند.

نسل هایی که در همین انقلاب اسلامی (بخوانید شورش) بدنیا آمدن و رشد کردن و تحصیل نمودن و هر روز با تمام وجودشان سرنوشتی که نسل پر از اشتباه 57 برای نسل جوان امروز رقم  زد را لمس می کنند.

هدف از در دست گرفتن قلم و نوشتن این برگه، آه و ناله و نفرین به نسل 57 نیست، اگر چه شورشیان 57 سزاوار سخترین سر زنش ها هستند، اما آرمان نویسنده بابت بازار قبضه شده اپوزسیون توسط همان نسل بی خرد می باشد، ادامهٔ این نوشته را بخوانید

میهن سالاری به زبان ساده – بخش 4

922858_4858224814833_299256580_n (1)

تارنمای رسمی امید دانا_استاد امید عطایی فر بخش چهارم باور و دانش میهن سالاری را به زبان ساده منتشر کردند.

متن نظرات ایشان به شرح زیر است:

23- نابرابری ،ناعادلانه است اما از آن بدتر برابری میان رای یک میهن پرست و یک جهان وطن است!! چرا نباید میان یک ایران دوست دانا با یک ایران نشین نادان فرقی باشد؟ ادامهٔ این نوشته را بخوانید