تلاش های رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در سرکوبی و هتک حرمت زنان

33

زنان، همواره در سراسر تاریخ مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند. به همین دلیل گروهی ازمردم، زنان را سنگ زیر آسیاب نامیده اند. زیرا زنانند که بیشترین درد و رنج خانواده و اجتماع راتحمل می کنند بدون تردید، از ۱۴ سده پیش تا کنون، اسلام بزرگترین دشمن زنان و موجب زجر و ستم به انان بوده و هست.

شماری از آیات قرآن، بخش هایی از رساله های آخوندها، و روایات دینی، همگی گویای این حقیقت تلخ بوده که جای هیچ انکار و یا حاشایی نیست. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

روند سازماندهی نیروهای پادشاهی بایستی جدی تر دنبال شود.

امید دانا

امروز جریانات پادشاهی، می بایستی به سازماندهی جدی خود بپردازند، تا بتوانند فردای ایران پادشاهی را تضمین کنند.

بیایم فرض کنیم فردا جمهوری اسلامی به یاری مردم ایران از هم بپاشد و ملت ایران آماده برای انتخابات آزاد شوند، در آن زمان به مدت 6 ماه به جریانهای سیاسی فرصت تبلیغ داده خواهد شد تا خود را برای رفراندوم آماده کنند، آنزمان ما هواداران پادشاهی در کجا قرار داریم؟ ادامهٔ این نوشته را بخوانید

میهن سالاری به زبان ساده- بخش 3

امید عطایی فر

تارنمای رسمی امید دانا_ استاد امید عطایی فر معروف به سوشیانت مزدیسنا در سلسله نوشتارهایی دیدگاه و دانش میهن سالاری را به زبان ساده تعریف کردند نوشتار تازه ایشان به شرح زیر است.

13 – میهن سالاری نگرنده ی گستره تاریخی و ژرفای فرهنگی و گنجایش اجتماعی است. ادامهٔ این نوشته را بخوانید