امیدی تازه در نشست کلن

download (15)

روز یکشنبه ۷ آوریل ۲۰۱۳، مطابق با۱۸ فروردین ۱۳۹۲شهر کلن میزبان اولین همایش سازمان ایرانیان سکولار دمکرات با هدف هم اندیشی وتبادل نظر برای پی ریزی همکاری منسجم کنشگران سیاسی بود.این نشست با شعار اینده ایران با سکولار دموکراسی و بدون جمهوری اسلا می با پخش سرود ملی و هچنین خوشامد گویی بانو فرحناز عمادی به شرکت کنندگان و سخنرانان به عنوان گرداننده برنامه اغازگردید . ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

بجای اختلاف ها و ترور شخصیتی بیایید به فردایی بهتر بیاندیشیم

download (16)

با یک نگاه ساده به رفتارهای ایرانیان اپوزوسیون فعال در اینترنت و بررسی ایشان در فضای مجازی میتوان به آسانی بدین نکته پی برد که امت همیشه در صحنه ایران، از برقراری یک جامعه نیمه دموکرات در فضای مجازی و اینترنت نیز عاجزند و همواره اعضای گروه های مختلف با یکدیگر در حال جنگ و دعوا ادامهٔ این نوشته را بخوانید