راز حکومت آخوند » سرکوب و فریب «

images (2)

90 درصد مردم زیر خط فقر , فحشا – اعدام – فروش کلیه برای ادامه زندگی و خیلی از بدیختی های دیگر . پس چرا صدای مردم در نمی آید و کار نمی کنند ؟ جواب این سوال در فرمول سرکوب و فریب آخوندی کاملا داده خواهد شد . ادامهٔ این نوشته را بخوانید