نشست آینده ایران با سکولار دمکراسی و بدون جمهوری اسلامی-آلمان-کلن

سالگرد بنیان گذاری سازمان ایرانیان سکولار دمکرات در شر کلن نوید می دهد

 

آینده ایران با سکولار دمکراسی و بدون جمهوری اسلامی

سخنرانی و تبادل نظر با شرکت:
دکتر رضا تقی زاده،آرمان چاروستایی،محسن ذاکری،جهانگیر لقایی،دکتر محمود مرادخانی، ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

به یاد اسطوره مقاومت آرش صادقی

download (18)

امروز دلم برای آرش صادقی بدجوری گرفت، براستی آرش نماد مظلومیت زندانی سیاسی است.

در اتاق روی تختم دراز کشیده بودم که به یکباره دوست عزیزم ابولفضل عابدینی سرش را در تخت من آورد و گفت: آرش صادقی را به بند آوردند، هم اکنون در اتاق چهار است. ادامهٔ این نوشته را بخوانید