آیا خامنه ایی برای حفظ رژیم جام زهر را خواهد نوشید؟!

download (19)به نظر می رسد که نوشیدن جام زهر کم کم تبدیل به یک سنت دایمی بین رهبران حکومت اسلام شود!

خمینی که تا چند روز قبل از قبول قطعنامه 598 شورای امنیت ، مدام از ادامه جنگ و شکست صدام سخن می راند به ناگاه با تغییر موضع ترجیح داد جام زهر را بنوشد و زود تر از صدام غزل خداحافظی را بخواند!

خامنه ایی که از سال 84 تصمیم به حذف کامل اصلاح طلبان از صحنه سیاسی کشور گرفته است این دشمنی را از سال 88 بصورت آشکار اعلام کرد. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

ریشه ای به نام شهریاری؛ تیشه ای به نام جمهوری!

download (20)

زرتشتی هستی؟زرتشت از انسان سالاری سخن رانده نه مردم سالاری و پشتیبان شهریاری مردمی با پیروی از اموزه های مزدایی میباشد.

یهودی هستی؟بنگر که در تورات چه ستایشهای شگرفی از شاهنشاهان هخامنشیست. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

وقاحت جمهوری اسلامی در استانه انتخابات

download (15)

نزدیک به دوماه و اندی دیگر انتخابات یا همان انتصابات برگزار می شود.برخی خبرها حاکی ازاین است که اقای رفسنجانی ،خاتمی و دیگر اصلاح طلبان در خصوص چانه زنی با حکومت برای رسیدن به قدرت هیچ ابایی ندارند.چرا که این افراد از جنس حکومتی هستند ،که نه اخلاق حاکم است و نه ساختار درستی به لحاظ سیاسی ،پلورالیسم، اجتماعی و اقتصادی حکم فرماست. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

به نام انسان

download (14)

درود خدمت همه هم وطنان و فارسی زبانان نازنین

مدتی‌ است که در تار نماهای گوناگون شاهد برخورد جیره خوران با یاران و روشن گران بودم که انگیزای شد برای نوشتن این مقاله.تلاشم در این مقاله پرداختن به شخصیتی است که بدون شک در زندگی‌ تمام ما تاثیر گذار بوده و هست،هر روز از قوانین و مقرراتی که متعلق به ماقبل تاریخ بشر است در زندگی‌ مدرن و پیشرفته خود استفاده می‌کنیم و ادامهٔ این نوشته را بخوانید