زادروز شاهدخت نور پهلوی خجسته باد

527173_10151383165841235_2122279270_n

سایت رسمی امید دانا_15 فرودین برابر است با زادروز نخستین فرزند شهریار رضا پهلوی

شاهدخت نور پهلوی در سال 1371 متولد شدند و امید فردای ایران پادشاهی میباشند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

فرومایگان به جای قهرمانان

 ل_First_Frame

ای کاش تمام کسانی که سرود زیبا و پر محتوا (ای ایران) را به زبان جاری میکردند، معنای آن را به درستی درک می نمودند

ای کاش شاهنامه خوانان ما آرمان فردوسی را میشناختند.

ای کاش تاریخ نویسان ما اندکی بینش داشتند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید