12فروردین 1358 ، برگی سیاه در تاریخ ایران

download (21)

در روز 12 فروردین سال 1358 در ایران ، خمینی و یاران ایران ستیز او با استفاده از هیجان و احساسات مردم در آن تاریخ و همچنین حضور گسترده مزدوران مسلح بر سر صندوقهای رأی رفراندمی نمایشی برگزار نمودند و با این رفراندم دموکراسی و آزادی را در ایران به مسلخ کشیده و نابود کردند و 34 سال مردم ایران را با کشتار و شکنجه در زجرو دردی بی پایان نگهداشتند.در این روز همه ایرانیان در داخل و خارج از کشور اقدام به برگزاری تظاهرات مینمایند و تنفر و انزجار خود را از تمامیت این رژیم دینی دیکتاتوری ایران ستیز به مردم جهان نشان میدهند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

گزارشی از آئین سدره پوشی در شهر استکهلم


ادامهٔ این نوشته را بخوانید

کسی کو هوای فریدون کند….

download (22)

ایران سال نویی را آغاز کرده است، اما ایرانیان همچنان بار مشکلات کهنه را به دوش می کشند؛ مشکلات اگرچه کهنه و تکراری هستند اما با گذشت زمان بر جوانب فاجعه بار آنها افزوده شده و شوربختانه آینده پیش رو را خطرناک تر و نگران کننده تر می نمایانند.< ادامهٔ این نوشته را بخوانید