12 فروردین ، اولین انتخابات مهندسی شده جمهوری اسلامی

download (23)

پس از سقوط حکومت پهلوی در 22 بهمن سال 57 ، خمینی با حمایت و هدایت استراتژیک حزب توده به محکم کردن پایه های حکومت دیکتاتوری خود با کنترل تمامی نهادها و سازمانها و گروههای مختلف پرداخت و پس از آسودگی خیال اقدام به برپایی انتخاباتی نمود که هدف از آن صرفا مشروعیت بخشیدن به حکومت شورشیانی بود که کشور را از مسیر توسعه و پیشرفت خارج کرده بودند! ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

میهن سالاری به زبان ساده – بخش دوم

download (30)

سایت رسمی امید دانا_استاد امید عطایی فر پژوهشگر فرهنگ و تاریخ و فلسفه ایران در باب مکتب میهن سالاری کوشش های فراوانی نموده اند، در ارتباط با مکتب میهن سالاری از ایشان نوشتارهای زیادی منتشر شده است، در این بخش بخش دوم نوشتار ایشان در باب میهن سالاری به زبان ساده در فیس بوک ایشان منتشر شده است .</stro ادامهٔ این نوشته را بخوانید