آیین سدره پوشی در نوروز 3751 زرتشتی در شهر استکهلم


ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

کاپیتولاسیون جدید ، هدیه حکومت اسلامی به ایرانیان!

download (23)

وقتی که در دوران پهلوی قانون کاپیتولاسیون تصویب شد تمامی گروههای سیاسی و روحانیون ( در راس آنها خمینی ) فریاد وااسفا سردادند که ای ملت چه نشسته اید که شما را به بردگی گرفته اند.( قصد دفاع از کاپیتولاسیون را ندارم زیرا هر امتیازی که از جانب هر فرد یا گروهی به بیگانگان داده شود که سبب تضعیف منافع ایران و ایرانی گردد خیانت محض است.) به هر حال پس از پیروزی انقلاب این قانون از بین رفت.</ ادامهٔ این نوشته را بخوانید

تیر خلاص خمینی و احمدی نژاد

download (24)

با توجه به اینکه در طول تاریخ ایران و حتی در تاریخ جهان هیچ رژیمی منحوس تر و شیطانی تر از جمهوری اسلامی وجود نداشته است . اما شورش 57 توسط عوامل خمینی و پدران و مادران نادان ما دارای مزایایی هم بوده است . ادامهٔ این نوشته را بخوانید

مکتب میهن سالاری یادگار نیاکان

 امید دانا

    چـو ایـران نباشد تن من مـبـاد              در این بوم و بر زنده یک تن مباد

دوستان ناسیونالیست من که امروز در برابر تجزیه طلبان و گفتارهای عوام فریبانه آنان تا به رای گذاشتن فدرالیسم کوتاه آمدید، تا کنون به معنای این  بیت طلایی فردوسی توجه کرده اید؟

این بیت فردوسی سخن را برای هر گونه مذاکره در برابر بی وطنان و جدایی خواهان پایان میدهد. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

ما در انتصابات حکومت اسلامی رای نمی دهیم

download (25)

انتخابات یا همان انتصابات حکومت اسلامی ، با رنگ و بوی تازه و ترفندهای مختلف برای فریب عوام و به قدرت رسیدن یک طیف سیاسی ،از جنس خود حکومت نزدیک می شویم.اصلاح طلبان با نامه نوشتن و جلسه گذاشتن با خامنه ایی رهبر توتالیتر، حکایت از این دارد که اگر ما در انتخابات شر کت نکنیم و سهمی در قدرت نداشته باشیم کل حکومت در خطر است و تحریم ها ادامه خواهد داشت ، حتی احتمال حمله نظامی وجود دارد.بار ها گفته اند و کتمان هم نکرده اند ادامهٔ این نوشته را بخوانید