متن بیانیه کمیته موقت شورای ملی در ارتباط با استعفا دهندگان

سایت رسمی امید دانا_ در روزهای گذشته تعدادی از اعضای کمیته موقت استعفا خودشان را از شورای ملی اعلام نمودند، چهرهایی که از کمیته موقت انصراف دادند به نام های  (رضا تقی زاده،لهراسب زینالی و فرهاد طالشی  و بهداد مرشدی) میباشند.

انصراف تعدادی از اعضای شورای مرکزی باعث واکنش ها به کمیته موقت شده است وبیشتر مفسرین و فعالین سیاسی مسبب این بی نظمی را چند تن مسئول در کمیته موقت می دانند که بدون شناسنامه سیاسی و تجربه کافی دست به حذف گرایی دگراندیشان زده اند.

در همین ارتباط کمیته موقت شورای ملی در وب سایت رسمی خودش بیانیه ای را روز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ منتشر کرد .

متن بیانیه کمیته موقت به شرح زیر میباشد: ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

پیام نوروزی شهبانو ایران


ادامهٔ این نوشته را بخوانید