به مناسبت 24 اسفند سالروز میلاد رضا شاه کبیر

download (23)

بررسی عملکرد این بزرگمرد تاریخ معاصر ایران در چند جمله غیر ممکن است. متاسفانه خدمات ایشان همانند سایر خادمان واقعی کشور، در سایه دروغ پردازی های رژیم اسلامی پوشیده مانده است ! او نه امام زاده بود و نه جانشین خدا در روی زمین! او یک وطن پرست بود که با هیچ یک ویرانه بجا مانده از ظلم خاندان قاجار و استعمار انگلیس را در کمتر از 16 سال به کشوری بدل ساخت که می شد بر آن نام کشور گذاشت! کشوری که حتی اسم نداشت! او با دست خالی در زمانی که کشور در فقر مطلق بود آبادانی ها ساخت اما امروز آنان که خود را امام زاده و جانشین خدا بر روی زمین می دانند ادامهٔ این نوشته را بخوانید