چرا جریانات چپ خودشان لخت نمی شوند و تنها پناهجوهای معصوم را تشویق به برهنگی میکنند

first_frame2

دوستان من اصلا کاری ندارم لخت شدن زنان در ملاعام درست است یا نه ، اما برایم جای پرسش است چرا جریانات چپ که تبلیغ لخت شدن زنان را میدهند تنها از پناهجوها استفاده میکنند.

این جریانهای چپ کشور ما هیچ چیزشان درست نیست. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements