شاهدخت نور پهلوی به روایت تصویر

شاهدخت نور پهلوی دختر نخست شهریار رضا پهلوی در 14 فروردین 1371 چشم به جهان باز کرد و هم اکنون در آستانه 21 سالگی قرار دارد.

در مصاحبه ای که جناب شهرام همایون با شهریار ایران داشتند پرسیدند آیا نور پهلوی را میتوان جانشین شما دانست و شهریار رضا پهلوی بدون درنگ فرمودند:

( جانشنین هستند) و از آن روز توجه ها به نور پهلوی در نزد  مردم بیشتر شد.

دشمنان پادشاهی ایران همواره عقیده دارند که پادشاهی ایران با شهریار رضا پهلوی به پایان میرسد زیرا ایشان پسری ندارند، اما بنا بر فرهنگ ایران ، زنان نیز میتوانند پادشاه شوند، و امیدهای فردای ایران به شاهدخت نور پهلوی می باشد. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

فردای ایران، بدون پادشاهی بر پایه میهن سالاری، ایران تجزیه شده است

امید دانا

ایران بابت پهناور بودن و قومیتهای متفاوتش (البته همگی یک ملت هستند) و بابت موقعیت حساس جغرافیایی و سیاسی همواره مورد توجه ابر قدرت ها بوده است.

کشورهای غربی همیشه به دنبال بهره برداری از خاک  حاصل خیز و استخراج نفت ایران بوده اند، البته نباید فراموش کرد کشور ایران در شاهراه خاورمیانه قرار دارد و این امر باعث طمع کشورهای غربی می باشد. ادامهٔ این نوشته را بخوانید