همبستگی نیروهای پادشاهی دست یافتنی است

dff_First_Frame

بدون هیچ شبهه ای در توده مردم بدون توجه از تبلیغات منفی و غرض های شخصی و سیاسی، محبوبترین جریان سایسی از آن سامانه پادشاهی ایران می باشد.

اما شوربختانه تا کنون جریان های پادشاهی علارغم محبوبیتشان در نزد مردم نتوانستند دارای یک حزب و تشکل نیرومند و جدی باشند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

نامه ای به شاهنشاه آریامهر

download

درود بر شاهنشاه اریامهر.

مدتی است که نامه نوشتن به رهبر جمهوری اسلامی مانند نقل نبات شده، و این نامه نگاریها هیچ چیز جز حفظ نظام پلید جمهوری اسلامی نمیباشد، از این رو با خود اندیشه کردم من نیز در این زمان به جای نامه نوشتن به دیوهای چند سر جمهوری اسلامی برای پدر مهربانم که ایران را با تمام وجودش ساخت چند سطری دست به قلم شوم. ادامهٔ این نوشته را بخوانید