اطلاع رسانی نسبت به موضع رادیو فردا در نظر سنجی اخیرش و حذف نام شاهزاده رضا پهلوی

اطلاع رسانی نسبت به موضع رادیو فردا در نظر سنجی اخیرش و حذف نام شاهزاده رضا پهلوی

هم میهنان عزیز،

در جریان هستید که گروهی از خبرنگاران اصلاح طلب شاغل در رادیو فردا در حرکتی غیرحرفه ای، غیر دموکراتیک و ضد اخلاق روزنامه نگاری نام شاهزاده رضا پهلوی را از فهرست شخصیت های خبرساز سال حذف کرده اند. این محفل با ضد و نقیض گویی یک بار «دویست نفر از نخبگان» را دلیل این امر بر شمرده و دیگر بار «گروه سیصد نفره مرجع» را مسبب چنین اقدامی معرفی می کنند. اشخاص نامبرده که عنوان خبرنگار را هم بر خود گذاشته اند به خوبی می دانند که اگر نام شاهزاده در این فهرست قرار بگیرد، ادامهٔ این نوشته را بخوانید