قاضی صلواتی های، بیرون از زندان بیشمارند.

vb_First_Frame

در نوشتار پیشینم به نام (روزهای بارجویی، سلول انفرادی، قاضیان پس از آزادی) اشاراتی به هتاکان بی ریشه در ارتباط با دوران بازجویی های که بر من گذشته است داشتم. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements