بیانیه شهریار رضا پهلوی در مورد موضع گیری عامل رژیم درباره خطه خوزستان

۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۱

جانم فدای ایران

نظام اشغالگر جمهوری اسلامی بر عرصه تمامیت ارضی کشورمان تعرض می نماید و آقایان اهمیت و اولویت سوریه را برای ایران بیشتر از خوزستان می خوانند.

خوزستان سرزمین دلاور زنان و مردان حماسه آفرین، میراث گرانقدر و تاریخ ارزنده ایرانزمین از حکومت ایلامیان و بالندگی هخامنشیان در شوش، اشکانیان در مسجد سلیمان، مدافعان ایرانشهر ساسانی در شوشتر، تا جلوه گاه دانش پروری و خِردمداری نیاکان ما در گندی شاپور، بهشت تمدن و پاره ی تن ایران است.
ادامهٔ این نوشته را بخوانید

پرده برداری از پلاک یادبود مجید توکلی در شهر تروندهایم نروژ

images (1)

امروز پنج شنبه ۲۶ بهمن ماه، از پلاک یادبود مجید توکلی بر روی سنگفرش یکی از خیابان های مرکز شهر ترندهام کشور نروژه پرده برداری شد. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

فایل صوتی از بند 350 اوین بخش چهارم


ادامهٔ این نوشته را بخوانید