پذیرایی از احمدی نژاد با لنگه کفش در مصر

پذیرایی از احمدی نژاد با لنگه کفش در مصر

Advertisements

چکامه 22 بهمن روز شورشیست

روی سخنم با جبهه به اصلاح ملیست 

روی سخنم با ملی مذهبیستامید دانا

روی سخنم در کل با مصدقیست ادامهٔ این نوشته را بخوانید