به حمایت از ایرانیان برلین سایر سفارتهای رژیم را ببندید


ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

انتقال آرش صادقی به شعبه سوم بازپرسی و تفهیم اتهام بخاطر نگارش نامه به دادستان

سه شنبه ۷ آذر آرش صادقی فعال دانشجویی دانشگاه علامه بابت نگارش نامه‌ای خطاب به دادستان در شعبه سوم بازپرسی به اتهام تبلیغ علیه نظام مجددا تفهیم اتهام شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سه شنبه هفتم آذرماه سال جاری این فعال دانشجویی که در دوران بازداشت خود بسر می‌برد از بند ۲۰۹ به شعبه ۳ دادسرای اوین منتقل شد تا شاهد تشکیل پرونده جدیدی برای خود در دوران بازداشت باشد.

بازپرس شعبه ۶ اینبار به وی اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار نامه به دادستان را تفهیم کرده است.

آرش صادقی از فعالین دانشجویی محروم از تحصیل دانشگاه علامه می‌باشد که در اواخر آذر ۹۰ بعد از گذراندن ۱۸ماه حبس و با پایان پرونده نخستش آزاد شد ولی آزادی او دوام چندانی نداشت و این فعال دانشجویی تنها سه هفته بعد مجددا بازداشت شد.

وی در ۲۵ دی ماه سال ۹۰ مجددا بازداشت می‌شود و تا امروز که ۱۱ ماه از آن تاریخ می‌گذرد در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات نگهداری می‌شود.

لازم به ذکر است آرش صادقی در پرونده دوم خود نیز چهار سال حکمی را دارد که در مرحله تجدید نظر می‌باشد.