دیدار من و احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در ارتباط با زندانیان گمنام

احمد شهید_امید دانا

امشب جلسه ای با جناب احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در استکهلم داشتم ، دیدار امشب ما در ارتباط با زندانیان گمنام و شرح بیدادگاهی که من در آن دادگاهی شدم بود . جناب احمد شهید زمانی که گفته های من را در ارتباط با زندانیان گمنام و باند مافیای خبر زندانیان که پیش تر بابتش مقاله ها و برنامه هایی داشتم شنیدند بسیار شگفت زده شدند و قرار شد با من از طریق اسکایپ و تلفن دیدارهای بیشتری داشته باشند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements